PROBLEM CZYTELNIKA

EKSPERT WYJAŚNIA

MARCIN JAMROZIK

ekspert z Kancelarii Radcy Prawnego A. Polowiec

Od kilku miesięcy samozatrudnieni i zakłady pracy podejmujące z nimi współpracę mają rozszerzony zakres obowiązków dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1 lipca samozatrudnieni są bowiem zobowiązani do ich respektowania podobnie jak pracownicy. W określonym w przepisach katalogu obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest mowa m.in. o braniu udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu. W związku z tym można stwierdzić, że zakład pracy postąpił prawidłowo, kierując czytelnika na szkolenie, dlatego powinien wziąć w nim udział.

NASZA REKOMENDACJA

Z przedstawionych informacji wynika, że względy bezpieczeństwa wymagają, aby osoby wykonujące pracę przy produkcji były do tego przygotowane. Czytelnik powinien więc odbyć szkolenie bhp na podstawie skierowania zakładu pracy, z którym zamierza współpracować na zasadach samozatrudnienia. Jest to konieczne po to, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadku czy choroby zawodowej.

Podstawa prawna

■  Art. 211, art. 3041 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Not. MONIKA BURZYŃSKA