Roszczenia pracowników wynikające z porozumień zawieranych między związkami zawodowymi i przyszłym inwestorem nie będą już trafiały do sądów cywilnych. Będą rozpatrywane przez sądy pracy. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało już do konsultacji. Wcześniej te zmiany miały być uregulowane w ustawie o związkach zawodowych.

Zgodnie z projektem sądy pracy będą rozpatrywały roszczenia dotyczące nieprzestrzegania porozumień, które chronią interesy pracowników. Mogą nimi być m.in. pakiety socjalne, pakiety gwarancji pracowniczych i porozumienia w sprawie gwarancji socjalnych.

– Tego rodzaju porozumienia są zawierane przez związki z potencjalnym pracodawcą, tzw. podmiotem kapitałowym – przyszłym nabywcą akcji, udziałów w spółce lub przyszłym nabywcą firmy lub przedsiębiorstwa państwowego – wyjaśnia dr Marcin Zieleniecki z NSZZ Solidarność.

Tłumaczy, że nowy inwestor może mieć określone plany dotyczące działalności zakładu i zatrudnienia. Dlatego związki, aby zagwarantować pracownikom ochronę, negocjują z inwestorem np. pakiety specjalne. Związki chcą jednak większej gwarancji niż tylko określenie właściwości sądów pracy do rozpatrywania takich roszczeń. Domagają się wprowadzenia przepisu, który rozstrzygałby, że zawierane porozumienia, np. z przyszłym pracodawcą, są źródłami prawa pracy.

– Ta zmiana, zgodnie z ustaleniami określonymi w pakiecie antykryzysowym, powinna zostać wprowadzona do końca ubiegłego roku, a kolejna propozycja jest nie do przyjęcia – mówi Wiesław Siewierski, przewodniczący Forum Związków Zawodowych.