W rozporządzeniu ministra zdrowia i w zarządzeniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia pominięto możliwość przedłużenia rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego - uważa rzecznik praw pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska.

Chodzi o dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, m.in. z zaburzeniami koordynacji ruchowej, zaburzeniami słuchu, wzroku, z porażeniem mózgowym i z zanikami mięśniowo-nerwowymi.

Kozłowska skierowała w tej sprawie pismo do minister zdrowia Ewy Kopacz. Rzecznik resortu zdrowia Piotr Olechno zapewnił w poniedziałek PAP, że dzieci mają zapewniony dostęp do tego świadczenia. Jak powiedział, przygotowywane jest rozporządzenie, które umożliwi wydłużanie czasu rehabilitacji nawet do 360 dni.

Jak podkreśla Kozłowska, dotychczasowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej uwzględniały potrzebę jej przedłużania na wniosek lekarza prowadzącego, po uprzedniej ocenie skuteczności oraz za zgodą dyrektora oddziału NFZ.

Rzecznik praw pacjenta przypomina, że w poprzednim zarządzeniu prezesa funduszu czas rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego był określony na 120 dni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia. W zarządzeniu na rok 2010 nie określono czasu trwania rehabilitacji, a także możliwości jej przedłużenia.

"Przygotowujemy rozporządzenie, które umożliwi lekarzom prowadzącym wydawanie decyzji o przedłużeniu rehabilitacji nawet do 360 dni"

Zarządzenie odsyła natomiast do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, w którym zapisano, że rehabilitacja może trwać 120 dni w roku kalendarzowym.

"Zarówno w rozporządzeniu MZ, jak i w zarządzeniu prezesa NFZ, pominięto możliwość przedłużania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego powyżej 120 dni w roku kalendarzowym, uważając, że nie istnieją ani takie stany, ani takie potrzeby (uznawane od wielu lat), które tego wymagają" - pisze Kozłowska. Zaznacza, że w uzasadnionych przypadkach czas rehabilitacji był wydłużany o 120 dni.

Według Kozłowskiej "zapisy jednoznacznie ograniczają dostęp do świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji w ośrodku/oddziale dziennym dzieciom z zaburzeniami wieku rozwojowego, w tym ze złożoną niepełnosprawnością".

"Przygotowujemy rozporządzenie, które umożliwi lekarzom prowadzącym wydawanie decyzji o przedłużeniu rehabilitacji nawet do 360 dni" - powiedział PAP Olechno. "Dzięki temu rodzice nie będą już musieli oczekiwać na decyzję płatnika, której wydanie często przeciągało się w czasie. Mali pacjenci mają nieprzerwany dostęp do rehabilitacji, co więcej - będzie on rozszerzony" - zapewnił.