W trzech województwach dyrektorzy części szpitali nie zgodzili się na przedłużenie kontraktów z NFZ na ten rok. O ile jednak w województwie lubelskim problem ten dotyczy kilku placówek, o tyle na Podkarpaciu brak kontraktów może grozić ograniczeniem w dostępie do świadczeń szpitalnych.Tam, gdzie szpitale nie zgodziły się na przedłużenie kontraktów z NFZ na ten rok, Fundusz ogłosił nowe konkursy ofert. Mogą do nich też przystąpić placówki, które nie miały wcześniej podpisanych umów.
– Z wyjątkiem dwóch szpitali resortowych, wszystkie inne publiczne placówki nie podpisały aneksów do umów z NFZ – potwierdza Marek Jakubowicz, rzecznik prasowy podkarpackiego Funduszu.
Dodaje jednak, że do końca lutego placówki te działają na podstawie ubiegłorocznych umów.
Nie wiadomo jednak, jak sytuacja będzie wyglądała w marcu. Oddział co prawda ogłosił konkurs ofert na leczenie szpitalne, ale dyrektorzy szpitali bez podpisanych aneksów i tak zapowiedzieli, że do niego nie przystąpią. To natomiast oznacza, że jeżeli będą działać bez kontraktu z NFZ, to Fundusz będzie im płacił jedynie za udzielanie świadczeń ratujących życie (też pod pewnymi warunkami).
– Proponowaliśmy rozwiązania kompromisowe, aby zawrzeć kontrakty na warunkach ubiegłorocznych, jeśli nie na cały rok, to przynajmniej na jego część – mówi Robert Godek, wiceprzewodniczący Związku Powiatów Polskich.Propozycja ta nie została jednak przyjęta przez Fundusz.
Podobna sytuacja, jak na Podkarpaciu, jest również w województwie warmińsko-mazurskim. Tam aneksów do umów z Funduszem wciąż nie podpisało 12 szpitali. Także tam został ogłoszony konkurs ofert. Tamtejsze placówki domagają się zwiększenia nadkładów na lecznictwo szpitalne o 28 mln zł. NFZ tłumaczy, że nie ma na to środków. Nie wyklucza jednak, że pojawią się one w ciągu roku.
Część oddziałów NFZ ogłosiła również konkursy ofert na udzielenie świadczeń z zakresu chemii niestandardowej. Było to konieczne, bo zmieniło się zarządzenie prezesa NFZ, które ograniczało możliwość ich wykonywania tylko do placówek, w których pracuje konsultant wojewódzki z zakresu onkologii.
– NFZ zrezygnował z tego wymogu. Musieliśmy jednak ogłosić nowy konkurs ofert. Przystąpiły do niego dwa szpitale – te same, które w 2009 roku leczyły pacjentów z wykorzystaniem terapii niestandardowych – mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ.
25,8 mld zł przeznaczy w tym roku NFZ na lecznictwo szpitalne