Precyzyjne umowy

Duże szanse na uchwalenie mają też propozycje partnerów społecznych dotyczące zawierania umów na czas określony. Zarówno związki, jak i pracodawcy widzą potrzebę zmian obecnych przepisów.

– Są one tak nieprecyzyjne, że w praktyce trudno je stosować – mówi Zbigniew Kruszyński z NSZZ Solidarność.

Partnerzy społeczni chcą rozstrzygnąć, jaki jest skutek przekroczenia 24-miesięcznego okresu, przez który firma może zatrudniać pracownika na podstawie umów terminowych. Na przykład OPZZ proponuje dodanie do ustawy antykryzysowej przepisu, zgodnie z którym po upływie 24 miesięcy od podpisania z pracodawcą umowy na czas określony (lub kilku umów) przekształci się ona w umowę stałą. Obecnie ustawa antykryzysowa nie rozstrzyga, jaki jest skutek upłynięcia 24-miesięcznego terminu.

Pracodawcom zależy bardziej na uniknięciu sytuacji, gdy ze względu na nieprecyzyjne przepisy sądy pracy będą uznawać, że umowy na czas określony zawierane na okresy dłuższe niż dwuletnie z mocy prawa są stałymi kontraktami już od dnia ich zawarcia.