● Inne programy Executive MBA realizowane w kraju również oferują zainteresowanym podobne programy edukacji menedżerskiej. Na czym ma więc polegać specjalizacja proponowana przez INE PAN?

– INE PAN proponuje programy, które realizują wszystkie zasadnicze punkty edukacji menedżerskiej charakterystyczne dla Executive MBA, a zarazem specjalizację menedżerską, np. w zakresie zarządzania informatyką w organizacjach. Uwzględnia ona szybkie zmiany organizacyjne i technologiczne związane z imponującym rozwojem technologii informacyjnych i technik informatycznych. Przekazywana podczas studiów wiedza w pełni przygotowuje do sprawowania funkcji doradczych i kierowniczych na poziomie firmy, rad nadzorczych i instytucji państwowych w zakresie informatyzacji i użytkowania narzędzi technologicznych.

● A na co mogą liczyć osoby zainteresowane studiami MBA w zakresie finansów pozostających w gestii samorządu terytorialnego?

– Program studiów MBA w specjalności finanse samorządu terytorialnego jest nakierowany na przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznie użytecznych instrumentów i metod zarządzania majątkiem finansowym i rzeczowym podmiotów gospodarczych o różnej strukturze własnościowej i zarządczej. Z takimi podmiotami mamy do czynienia w samorządach terytorialnych. Zakres programowy studiów MBA został tu wzbogacony o wiele przedmiotów tematycznie związanych z organizacją finansów sektora publicznego w Polsce.

● W jaki sposób INE PAN może uwiarygodnić swoją nowatorską ofertę studiów Executive MBA?

– Wysoki poziom studiów we wszystkich wymienionych specjalnościach gwarantuje kadra własna INE PAN. Dlatego Instytut nie obawia się konkurencji, nawet ze strony najbardziej renomowanych w kraju uczelni. Za propozycjami edukacyjnymi Instytutu stoją bowiem: prof. dr hab. Leszek Jasiński, prof. dr hab. Grażyna Gierszewska, prof. dr hab. Jerzy Osiatyński, prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor, prof. dr hab. Barbara Liberska, prof. dr hab. Anna Wziątek-Kubiak, prof. dr hab. Andrzej Sopoćko, dr hab. Ryszard Bugaj, dr hab. Paweł Kozłowski, dr hab. Tadeusz Baczko, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Ponadto w realizacji programu studiów biorą też udział wybitni praktycy gospodarczy pracujący w radach nadzorczych, funduszach inwestycyjnych, bankach oraz firmach konsultingowych. Wykładowcami na studiach podyplomowych oferowanych przez Instytut są także: prof. dr hab. Marek Belka, prof. dr hab. Grzegorz Kołodko, prof. dr hab. Jerzy Hausner, prof. dr hab. Jerzy Osiatyński, prof. dr hab. Zdzisław Sadowski, najwyższej klasy polscy ekonomiści.

● DR INŻ. KRZYSZTOF ADAMIEC

kierownik studiów podyplomowych Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk