● Jakie czynniki skłoniły INE PAN do skonstruowania oferty studiów Executive MBA?

– Globalna gospodarka stawia nieustannie nowe wyzwania i zadania przed kadrą kierowniczą. Wymaga od osób na stanowiskach menedżerskich, by podnosili i doskonalili umiejętności zarządzania nie tylko organizacjami gospodarczymi, ale także instytucjami państwowymi czy też lokalnymi. Wielu menedżerów odczuwa brak aktualnej wiedzy między innymi z zakresu finansów, zarządzania i marketingu, negocjacji. Z tych powodów studia MBA stały się niezbędną kwalifikacją, która warunkuje rozwój kariery zawodowej.

Celem programu Executive MBA jest rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy określonych umiejętności, niezbędnych osobom z najwyższych szczebli zarządzania do wykonywania z powodzeniem ich funkcji.

● Jak zdefiniowałby pan główne idee określające program studiów Executive MBA w INE PAN?

– Chodzi przede wszystkim o pogłębianie i rozszerzenie wiedzy menedżerskiej. Uczestnicy studiów Executive MBA powinni w trakcie studiów nauczyć się stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania. Studia muszą przygotować ich do prowadzenia analizy danej organizacji. Niezbędne jest też kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich, takich jak – umiejętność współpracy w zespole i współdziałania z otoczeniem, rozwiązywanie konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowanie zmian.

● Czy nie jest tak, że w studiach MBA chodzi o przekazanie słuchaczom zestawu standardowej wiedzy o zarządzaniu, która nie zmienia się od lat?

– Postępujący proces otwierania się polskiej gospodarki na kontakty z podmiotami gospodarki europejskiej i światowej, ciągle rozwijające się bezpośrednie powiązania między polskimi firmami i instytucjami krajowymi z podmiotami zagranicznymi rodzą u menedżerów zapotrzebowanie na zupełnie nowe umiejętności. Na studiach MBA, jeśli mają się one przydać ich uczestnikom, musi być przekazywana wiedza o współczesnej gospodarce, przydatna do rozwiązywania standardowych problemów i niepowtarzalnych wyzwań, z którymi menedżerowie borykają się dziś. Dlatego nie można ograniczać się do ponadczasowych standardów. Trzeba łączyć ogólną wiedzę ekonomiczną z głęboką fachowością i znajomością rzeczy w specjalnościach odpowiadających funkcjom, które są dziś sprawowane przez menedżerów.

● W jaki sposób można wprowadzić do standardowego programu studiów MBA elementy przystosowujące go do wyzwań współczesnej gospodarki?

– Przedstawiamy wszystkim zainteresowanym ofertę studiów Executive Master of Business Administration, która jest sprofilowana w kilku specjalnościach – w specjalności (1) menedżerskiej, (2) zarządzania informatyką w organizacji, (3) finansach samorządu terytorialnego. Przykładowo przygotowany w INE PAN program w specjalności menedżerskiej pokrywa wszystkie kluczowe kwestie i zagadnienia zarządzania finansowego i marketingowego. Dostarcza też informacji niezbędnych do zarządzania strategicznego w zmiennym, wymagającym otoczeniu. Przez włączenie do programu studiów problematyki europejskiej wychodzi naprzeciw potrzebom integrujących się europejskich rynków pracy, dóbr i kapitału. Przekazywana podczas studiów wiedza w pełni przygotowuje do sprawowania funkcji doradczych i kierowniczych zarówno na poziomie firmy, jak i na poziomie rad nadzorczych. Osoby, które tę wiedzę posiądą, z sukcesem nawiążą dialog z fachowcami zagranicznymi rozwijającymi aktualne kontakty gospodarcze i szukającymi nowych.