Prace nad nową Klasyfikacją zawodów i specjalności, trwają od maja 2009 roku. Rozporządzenie miało wejść w życie 1 stycznia 2010 r., lecz prace nad nim będą prowadzone jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy. 

– Ze względu na przedłużające się uzgodnienia międzyresortowe prace te będą również trwały w I kwartale 2010 r. – informuje Hanna Świątkiewicz-Zych, dyrektor departamentu rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Rynek pracy podlegają dynamicznym przemianom, dlatego konieczne jest uzupełnianie klasyfikacji. 

– Nowa klasyfikacja uwzględnia specyfikę rynku pracy w Polsce oraz zmiany, jakie na nim zachodzą – mówi z Hanna Świątkiewicz-Zych.

Rewolucja w klasyfikacji

Rejestr zawodów jest aktualizowany co 2-3 lata. Ostatnie zmiany wprowadzono w połowie 2007 roku. Wtedy wpisano na listę 63 nowe zawody oraz specjalności, które zgłoszone zostały do MPiPS przez resorty, urzędy pracy oraz stowarzyszenia zawodowe. Prace nad ostateczną wersją nowej klasyfikacji nie są jeszcze zakończone, ale ministerstwo przewiduje wprowadzenie około 600 pozycji, których nie było w klasyfikacji z 2007 roku. Zdaniem Dominiki Staniewicz, eksperta do spraw rynku pracy Business Centre Club (BCC), zawody do klasyfikacji powinny być wprowadzane na bieżąco.

– Nie trzeba byłoby wtedy przeprowadzać takiej rewolucji – mówi. Dodaje, że brakowało opisów zawodów w tych dziedzinach, które rozwinęły się na m.in. w HR czy nowych technologiach. Zmiany w klasyfikacji zawodów i specjalności mają na celu dostosowanie nazewnictwa do przemian zachodzących na rynku pracy. Nowy rejestr pozwoli na wyszczególnienie specjalizacji np. zamiast programisty będziemy mieli do wyboru także programistę C++, JAVA, NET, PHP. 

– Dzięki tym zmianom będzie łatwiej dopasować stanowisko pracy do klasyfikacji – mówi Dominika Staniewicz. Podkreśla, że oprócz tego nowy rejestr pokazuje trendy na rynku pracy, a także ułatwi opracowanie programów kształcenia czy zaplanowanie szkoleń.