Spotkania kierowane są głównie do nauczycieli akademickich zainteresowanych współpracą międzynarodową w ramach programów edukacyjnych. Są także otwarte dla pracowników biur współpracy z zagranicą oraz jednostek na uczelniach biorących udział w przygotowywaniu propozycji międzynarodowych projektów kształcenia.

– Podczas spotkań uczestnicy będą mogli dowiedzieć się o możliwościach oferowanych przez programy edukacyjne w szkolnictwie wyższym oraz zapoznać się z zasadami ubiegania się o dofinansowanie na nie w konkursach wniosków w 2010 roku – mówi Beata Skibińska, koordynator programów Erasmus Mundus i Tempus w FRSE. Program spotkań podzielony jest na dwa etapy. Pierwsza część obejmuje przegląd możliwości udziału w wielostronnych projektach dydaktycznych programu Uczenie się przez całe życie. Podczas niej zostaną omówione takie tematy jak: europejskie szkolnictwo wyższe w 2010 roku, program Curriculum Development, modernizacja szkolnictwa wyższego, współpraca szkół wyższych z przedsiębiorstwami, wirtualne kampusy, sieci Erasmusa, kursy intensywne programu Erasmus oraz projekt Transfer Innowacji programu Leonardo da Vinci.