Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz podkreśla, że można mówić o postępie w rozmowach i zbliżeniu stanowiska strony rządowej i związkowej w kilku kluczowych kwestiach.

Rząd wycofał się z propozycji wzrostu czasu pracy nauczycieli o 4 godziny tygodniowo od 1 września przyszłego roku. Teraz mówi się o 1 dodatkowej godzinie w tygodniu. 

ZNP zadowolony jest ze znaczącej podwyżki dla nauczycieli - stażystów

ZNP zadowolony jest także ze znaczącej podwyżki dla nauczycieli - stażystów. Broniarz zastrzega jednak, że nie powinno się to odbywać kosztem nauczycieli dyplomowanych.

Strony planowały zakończyć negocjacje przed końcem września.

Dzisiejsze rozmowy rozpoczną się o godz. 16 w Ministerstwie Edukacji Narodowej.