Osoby, które od listopada ubiegłego roku otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, powinny złożyć nowe wnioski do końca października.
Od nowego roku zniesione zostało kryterium dochodowe uprawniające do świadczenie pielęgnacyjnego, które wynosi 520 zł miesięcznie. Otrzymuje je osoba, która rezygnuje z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. W związku z tą zmianą więcej osób składa w gminach wnioski o świadczenia.
– Średnio dziennie przyjmujemy 10 wniosków, a minął dopiero tydzień od momentu, kiedy w życie weszły nowe przepisy – mówi Jan Szlagor z Wydziału Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta w Krakowie.
Podobnie jest w Olsztynie i Płocku, gdzie złożono 24 wnioski, a od listopada świadczenie pielęgnacyjne otrzymuje łącznie 190 osób.
– Codziennie odbieramy dużo telefonów od zainteresowanych osób, które pytają, jakie dokumenty mają złożyć – mówi Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
Dodaje, że nie musi się to przełożyć na dużą liczbę decyzji pozytywnych, bo oprócz kryterium dochodowego ubiegający się o świadczenia muszą spełnić wiele innych wymogów. Nie może się o nie ubiegać na przykład emeryt lub osoba, która pozostaje z podopiecznym w związku małżeńskim.
– Część osób będzie na pewno chciała wykorzystać obecną sytuację, bo od świadczenia są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne, a jednocześnie pracować nielegalnie – mówi Eliza Dygas.
Rafał Kasprzak, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Olsztynie, dodaje, że zgodnie z nowymi przepisami przed wydaniem decyzji pracownicy będą przeprowadzać wywiady środowiskowe, sprawdzające, czy opieka jest sprawowana osobiście.
Gminy mają też wątpliwości, jak postępować z decyzjami, które zostały wydane, gdy obowiązywało jeszcze kryterium dochodowe. Jak wyjaśnia resort pracy, nie mogą być one przedłużane z urzędu. Te osoby powinny złożyć nowy wniosek, gdy będzie się kończył obecny okres zasiłkowy, bo na taki czas została im wydana decyzja, lub wcześniej – jeżeli traci ważność orzeczenie o niepełnosprawności.