Osoby bez pracy, aby zarejestrować się jako bezrobotni, muszą obecnie spędzić wiele czasu w kolejkach w urzędach pracy.

– Wczoraj, podobnie jak w każdym dniu stycznia, kolejki były od rana, aż do ostatnich minut pracy urzędu – mówi Hanna Glama z Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi.

Tak jak w Tucholi jest w wielu urzędach – na przykład w Jeleniej Górze, Zamościu i Goleniowie. Zainteresowani wstrzymywali się z rejestracją do stycznia.

– Od nowego roku zasiłek dla bezrobotnych jest wyższy – tłumaczy Sylwia Wróbel z Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie.

Osoby bez pracy, rejestrując się w grudniu, otrzymałyby 575 zł zasiłku, a od stycznia będą miały 717 zł przez pierwsze trzy miesiące, a przez pozostały okres (trzy lub dziewięć miesięcy) 563 zł. Bezrobotny może otrzymywać zasiłek przez sześć miesięcy, jeśli mieszka na terenie powiatu, w którym stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna stopa bezrobocia. Przez rok zasiłek może pobierać ten, kto mieszka w powiecie, w którym stopa bezrobocia przekracza 1,5 przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

– Mamy wysoką stopę bezrobocia, dlatego nasi bezrobotni mogą otrzymywać zasiłek przez rok – mówi Krystyna Górska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze.

Ponadto roczny zasiłek należy się temu, kto ma ukończone 50 lat i przez co najmniej 20 lat pracodawca płacił za niego składki na Fundusz Pracy.