Wykładowca – praktyk

Praktycy tworzący programy MBA nie mają wątpliwości: dobry program tego typu studiów musi być tworzony co najmniej przez wykładowców akademickich, przedsiębiorców oraz konsultantów odpowiedzialnych za zastosowanie najnowszych rozwiązań multimedialnych.

Interaktywne zajęcia, konkretne case studies, gry strategiczne tworzone przez renomowane firmy i możliwość konfrontacji pomysłów na rozwiązanie problemów z innymi członkami grupy to sposoby na szybkie przetwarzanie posiadanej wiedzy i jej nowe zastosowania.

Słuchacze studiów MBA oczekują, że wykładowcy prowadzący zajęcia są praktykami, którzy na co dzień mają styczność z rzeczywistymi problemami biznesowymi, takimi samymi lub podobnymi do tych, z jakimi oni sami stykają się w swoich przedsiębiorstwach. Uczestnictwo w zajęciach jest doskonałym transferem wiedzy, którą słuchacze mogą potem wykorzystać w codziennej pracy zawodowej.

Najważniejszą zaletą, a także różnicą między studiami MBA a każdą inną formą podnoszenia kwalifikacji adresowaną do menedżerów jest to, że studia te są platformą wymiany poglądów i doświadczeń zarówno między studentami podczas wspólnej realizacji projektów lub prac zaliczeniowych, jak również między prowadzącymi zajęcia.

Słuchacze MBA to przecież osoby na co dzień funkcjonujące w różnych branżach gospodarki i środowiskach biznesowych. MBA jest jedną z niewielu form kształcenia, w której podczas rekrutacji szczegółowo analizuje się dotychczasowe wykształcenie i doświadczenia zawodowe uczestników programu. Wszystko po to, by uczestnicy razem tworzyli grupę o różnorodnych umiejętnościach, i aby mogli uzupełniać się i uczyć od siebie wzajemnie. Nie od dziś wiadomo bowiem, że nie ma idealnych pracowników, za to możliwe jest zbudowanie idealnego zespołu.

Zadaniem organizatorów studiów MBA jest zachowanie różnorodności koniecznej dla efektywnego procesu uczenia się i poznawania. Chodzi o przygotowanie słuchaczy na nowe problemy, które nie zostały dotychczas zbadane i opisane przez teorię lub praktykę. Do tego potrzebna jest jednak zróżnicowana (również wiekowo) grupa uczestników studiów, reprezentujących różne branże, typy organizacji oraz style podejścia do biznesu. Konieczne jest również prezentowanie odmiennych podejść praktycznych do rozwiązywania problemów ilustrowanych zarówno krajowymi, jaki i zagranicznymi przykładami. Organizatorzy studiów powinni tak opracowywać koncepcje zadań realizowanych przez studentów, by byli oni zmuszeni do innowacyjnego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności na potrzeby samego projektu.

- W efekcie absolwent studiów powinien umieć rozwiązywać opisane i poznane już problemy, ale co najważniejsze: być przygotowanym na nowe. To umiejętność szczególnie istotna m.in. w aktualnej sytuacji gospodarczej, gdy trudno jest prognozować sytuację na rynkach i w oparciu o te szacunki zarządzać organizacjami – mówi dr Tomasz Ludwicki, koordynator Programu Warsaw-Illinois Executive MBA, realizowanego na wydziale zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.