Niektóre polskie uczelnie oferują studentom możliwość zdobycia dyplomu zagranicznej uczelni. To efekt podejmowania współpracy międzynarodowej, dzięki której możliwe jest zaproponowanie studentom wspólnej oferty edukacyjnej. Studia podyplomowe uwieńczone zdobyciem zagranicznego dyplomu od 10 lat prowadzi np. Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University (WSB-NLU) w Nowym Sączu. Zainteresowanie tego rodzaju studiami jest duże, bo studenci mają za granicą często lepsze niż na polskich uczelniach warunki nauki. Wiele tego typu ofert wiąże się także z możliwością podjęcia lub kontynuowania nauki za granicą. Taki wybór zakłada jednak bardzo dobrą znajomość obcego języka.

Dostępny program i ceny

W 2003 roku, w ramach współpracy między Społeczną Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania a amerykańskim Clark University, uruchomiono programy studiów podyplomowych umożliwiające uzyskanie dyplomu Master, który wystawia amerykańska uczelnia. W polskim kampusie Clark University w pełni zaimplementowano amerykańskie programy studiów. Uznano jednak, że proste przeliczenie cen studiów w USA na walutę polską będzie niewłaściwym krokiem. Taki ruch doprowadziłby bowiem do stworzenia oferty studiów podyplomowych o interesującym profilu, ale i zaporowych cenach. Koszt nauki odstraszałby osoby potencjalnie zainteresowane studiami. Clark University obniżył więc kilkukrotnie koszty nauki w Polsce (w stosunku do bliźniaczych programów realizowanych w USA). W ten sposób propozycja jest bardziej dostępna i konkurencyjna na polskim rynku.

SWSPiZ realizuje we współpracy z Clark University kilka kierunków studiów podyplomowych: marketing i zarządzanie (master of science in professional communication), technologie informatyczne (master of science in information technology), zarządzanie placówkami publicznej służby zdrowia (master of public administration in health systems – ten kierunek realizowany jest też we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi) oraz program MBA (we współpracy z belgijskim United Business Institutes).