Według wiceprezydent miasta Anny Kwiecień - w Radomiu, w którym nadal jest wysokie bezrobocie (ok. 20 proc.), tego typu szkolenia są bardzo cenną inicjatywą, zwłaszcza w odniesieniu do osób długotrwale bezrobotnych. "Chcemy zaktywizować takie osoby, wzmocnić je psychicznie, podbudować wiarę we własne możliwości i umożliwić przekwalifikowanie się i wejście na rynek pracy" - wyjaśniła.

Dla bezrobotnych przygotowano cały pakiet szkoleń, m.in. z zakresu bukieciarstwa, ogrodnictwa, stylizacji paznokci, technik wykończeniowych w budownictwie, ale także kursy prawa jazdy czy przygotowujące do pracy w charakterze pracownika administracyjno-biurowego.

W szkoleniach weźmie udział około 300 osób

Szkolenia przewidują również m.in. warsztaty poszukiwania pracy, indywidualną i rodzinną terapię psychologiczną, a także udział w turnusach rehabilitacyjnych.

Pieniądze na kursy pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach projektu "Aktywność - szansą na lepsze jutro".