Przyjęta pod koniec ubiegłego roku ustawa z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 219, poz. 1708) rozszerza wymóg posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC. W praktyce oznacza to, że obecnie taki system ubezpieczeń obejmuje praktycznie całą zawodową działalność lekarzy.

– Od nowego roku obowiązek ten dotyczy lekarzy, którzy wykonują zawód zarówno w zakładach opieki zdrowotnej, jak i w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej – mówi Beata Balas-Noszczyk z kancelarii Lovells.

Zdaniem Beaty Balas-Noszczyk do tej pory obowiązek posiadania OC dotyczył jedynie lekarzy, którzy posiadali kontrakt z SP ZOZ (byli przyjmującymi zamówienie na świadczenie zdrowotne) lub bezpośredni kontrakt z NFZ. Szczegółowy zakres tych ubezpieczeń był określony w rozporządzeniach ministra finansów.

Nie ma rozporządzenia

Taki akt prawny powinien również zostać wydany do nowej ustawy. Niestety, do wczoraj jeszcze go nie było.

– Prace legislacyjne nad wydaniem rozporządzenia zostały już podjęte. W momencie zakończenia uzgodnień wewnątrzresortowych, projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – zapowiada Magdalena Kobos, rzecznik Ministerstwa Finansów.