Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt założeń do zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dotyczy on zasad uzyskiwania przez medyków określonych umiejętności za pomocą specjalnych świadectw (certyfikatów). Jego uzyskanie będzie można zdobyć znacznie szybciej niż ukończyć specjalizację.

Resort zdrowia przewiduje, że czas szkolenia (w zależności od zdobywanych umiejętności przez lekarza) będzie wynosił od pół roku do dwóch lat, podczas gdy ukończenie wybranej specjalizacji to pięć, osiem lat nauki.

Dzięki wprowadzaniu tego rozwiązania zwiększyć się ma liczba lekarzy uprawnionych do wykonywania specjalistycznych badań (np. USG), a tym samym skrócić czas oczekiwania na ich wykonanie.

Aby uzyskać certyfikat umiejętności, lekarz będzie musiał zdać egzamin. Zapłaci za niego 700 zł i 50 zł za wydanie świadectwa.