Dziewiętnaste sympozjum psychiatrów z obu krajów rozpoczęło się dziś w podberlińskiej miejscowości Erkner.

"Pomimo prosperującej gospodarki zarówno w Polsce, jak i w Niemczech kurczą się środki dla systemów opieki społecznej i zdrowotnej, co dotyka w szczególny sposób chorych psychicznie. Są oni pokrzywdzeni w porównaniu do cierpiących na dolegliwości fizyczne" - oceniono w projekcie rezolucji, którą mają przyjąć uczestnicy sympozjum.

"Wobec uznanego na całym świecie rosnącego znaczenia zdrowia psychicznego dla sytuacji zdrowotnej całego społeczeństwa, jest najwyższy czas na to, by rozsądni politycy powstrzymali ten niekorzystny rozwój sytuacji" - czytamy w rezolucji.

"Opieka nad osobami starszymi będzie jednym z głównych problemów Europy w najbliższych latach"

Głównym tematem tegorocznego sympozjum psychiatrów z obu krajów jest problem opieki nad osobami starszymi.

"Opieka nad osobami starszymi, zapewnienie im możliwości godnego starzenia się i umierania będzie jednym z głównych problemów Europy w najbliższych latach" - powiedział na konferencji prasowej współprzewodniczący towarzystwa Andrzej Cechnicki.

Wiąże się to ze zmianami demograficznymi na kontynencie, takimi jak spadek liczby urodzeń i starzenie się społeczeństw.

Polska i Niemcy maja odmienne doświadczenia w zakresie opieki nad osobami w podeszłym wieku. W Niemczech w znacznie większym stopniu rozwinięte są inicjatywy z zakresu opieki środowiskowej, dzięki której m.in. ludzie starsi mogą liczyć na pomoc np. ambulatoryjną we własnych domach oraz sąsiedztwie.

Zdaniem Cechnickiego, znowelizowany w lipcu przez Sejm Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego daje szanse na rozwój opieki środowiskowej także w Polsce.

"Wyzwaniem na przyszłość jest rozpowszechnienie inicjatyw obywatelskich opartych na wolontariacie"

W ocenie jednego z autorytetów w zakresie psychiatrii społecznej w Niemczech, profesora Klausa Doernera, wyzwaniem na najbliższą przyszłość jest rozpowszechnienie inicjatyw obywatelskich opartych na wolontariacie, które mają na celu pomoc osobom w podeszłym wieku.

"W czasach, gdy wymagający opieki ludzie starsi nie są już niewielką mniejszością (...), nie można tej grupy społecznej skazywać na rozwiązania instytucjonalne" - ocenił.

"Obywatele muszą - czy tego chcą, czy nie - nastawić się na to, że obok obowiązków zawodowych i wolnego czasu będą musieli znaleźć czas na pracę społeczną nie tylko na rzecz członków rodziny, ale też obcych osób wymagających pomocy, przynajmniej w swoim sąsiedztwie" - dodał Doerner.

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego działa od 1989 roku i zrzesza przeszło 500 członków. W 2000 roku zostało laureatem Nagrody Polsko-Niemieckiej za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków obu państw, a w roku 2007 otrzymało Wyróżnienie w IX Edycji Konkursu Pro Publico Bono.