Cywile pracujący w komendach czy szkołach policji otrzymują jedne z najniższych pensji wśród Polaków" - tłumaczy Michał Ćwieka - szef komisji krajowej NSZZ pracowników policji. Dodaje też, że mundurowi za tę samą pracę otrzymują dużo wyższe wypłaty i świadczenia.

Niewykluczone, że związki zawodowe cywilnych pracowników policji wejdą w spór zbiorowy z Komendantem Głównym Policji.