ZMIANA PRAWA Od nowego roku żołnierze zawodowi będą otrzymywać wyższy żołd. Wzrośnie od 380 do 2930 zł miesięcznie.

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało nowelizację rozporządzenia z 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2007 r. nr 37, poz. 240). Zgodnie z nią, od 1 stycznia 2008 r. żołnierze zawodowi rozpoczynający swoją karierę w armii będą otrzymywać 2,2 tys. zł (obecnie 1820 zł). Natomiast osoba w najwyższej grupie uposażenia będzie otrzymywać 14,4 tys. zł miesięcznie. Wprowadzenie nowych stawek wynika z tego, że od nowego roku z 2,26 do 2,48 podwyższana jest wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych. Wyższe uposażenie zasadnicze otrzymają także żołnierze nadterminowi, którzy od przyszłego roku będą zaliczeni do grupy osób objętych mnożnikowym systemem wynagradzania.

Środki na podwyżki dla wojska zostały zapisane w projekcie budżetu na 2008 rok. Podstawa ustalania przeciętnego uposażenia żołnierzy wyniesie 1493,42 zł (przewidziany wzrost w stosunku do 2007 r. o 102,3 proc.).

MON szacuje, że wskutek wprowadzenia w życie projektu przeciętne uposażenie żołnierzy wyniesie około 3704 zł. Prawo do podwyżki uposażenia ma 82,2 tys. uprawnionych. W sumie tylko w przyszłym roku z tego tytułu budżet wyda dodatkowo 491,5 mln zł. Dodatkowo żołnierze zawodowi otrzymują m.in. zasiłki na zagospodarowanie, dodatkowe uposażenie roczne, nagrody i zapomogi.

BoŻena Wiktorowska

bozena.wiktorowska@infor.pl