Prywatne domy pomocy społecznej, które będą działać bez zezwolenia wojewody, zapłacą karę nawet 40 tys. zł.
Sejm uchwalił nowelizację ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. nr 175, poz. 1362). Najważniejsze zmiany dotyczą działalności placówek zapewniających całodobową opiekę, czyli tzw. domów opieki prowadzonych przez prywatne podmioty w ramach działalności gospodarczej lub statutowej. Posłowie przegłosowali wyższe kary dla tych placówek, które są prowadzone bez zezwolenia wojewody. Wyniosą one od 10 do 20 tys. zł, w zależności od liczby mieszkańców domu opieki. Jeżeli placówka będzie dalej działać nielegalnie, wojewoda nałoży kolejną karę w wysokości 40 tys. zł.
– Zdarzają się sytuacje, gdy właściciel placówki, mimo że wiedział o konieczności rejestracji i wymierzonej już karze, w dalszym ciągu nie rejestrował placówki, bo kwota kary w stosunku do potencjalnego zysku z działalności postrzegana była jako niewielka – tłumaczy Tomasz Stube, rzecznik wojewody wielkopolskiego.
Dodatkowo placówki, które nie są prowadzone przez samorządy, będą musiały na budynku wieszać tablicę informacyjną zawierającą m.in. dane o rodzaju zezwolenia i numer wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Zwiększy się też liczba inspektorów odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę nad instytucjami pomocy społecznej. Wojewodowie będą musieli zwiększyć zatrudnienie tak, aby do 2012 roku jeden inspektor będzie przypadał na 25 jednostek pomocy społecznej.