Czy wystarczy zawiadomienie przez telefon

Nasza pracownica korzysta z urlopu i zasiłku macierzyńskiego do 15 stycznia 2010 r. Po tym okresie chciałaby także skorzystać z dodatkowego urlopu i zasiłku macierzyńskiego. Czy wystarczy, że zgłosi pracodawcy telefonicznie wniosek o dalszą wypłatę zasiłku macierzyńskiego?

NIE Wypłata zasiłku macierzyńskiego przez okres określony w kodeksie pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego następuje po udzieleniu takiego urlopu przez pracodawcę. W związku z tym dokumentem niezbędnym do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest pisemny wniosek w sprawie udzielenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wniosek ten powinien być złożony w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowego urlopu. Jeśli jednak pracodawca udzieli tego urlopu, mimo niezachowania terminu na złożenie wniosku, pracownicy będzie przysługiwał zasiłek macierzyński.

Podstawa prawna

Art. 1821 par. 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Art. 29 ust. 5 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy ZUS obliczy zasiłek bez zaświadczenia Z-3

- Czy jest termin na złożenie wniosku

- Czy trzeba potwierdzić udzielenie urlopu

- Czy konieczny jest pisemny wniosek

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak udowodnić prawo do zasiłku macierzyńskiego.