Resort pracy zauważa też, że w całym 2009 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 419,3 tys. (28,5 proc.). W komunikacie resortu czytamy, że zbliżony wzrost bezrobocia odnotowano w 2001 roku, kiedy liczba bezrobotnych w porównaniu do 2000 roku wzrosła o 412,5 tys., jednak dynamika wzrostu była słabsza (15,3 proc.).

Resort podaje też, że liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2009 roku wyniosła 40,9 tys. i w porównaniu do listopada 2009 roku spadła o 13,8 tys. (25,3 proc.).