Pracownik, który przygotowuje się do egzaminu maturalnego, zawodowego lub eksternistycznego, będzie miał prawo do sześciu dni urlopu szkoleniowego. 10 dni wolnego otrzymają podwładni, którzy na ostatnim roku studiów przygotowują pracę dyplomową i przystępują do egzaminu dyplomowego. Tak wynika z senackiego projektu nowelizacji kodeksu pracy, który zmieni zasady podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników. Sejm rozpocznie dziś nad nim pracę.

Obecnie obowiązujące przepisy o szkoleniach muszą się zmienić, bo Trybunał Konstytucyjny orzekł, że są one niezgodne z Konstytucją RP. Nowe przepisy muszą wejść w życie najpóźniej do 10 kwietnia 2010 r. Swój projekt noweli w sprawie szkoleń przygotował resort pracy. Jednak do tej pory nie trafił on pod obrady rządu.

– Nie mamy dużo czasu na uchwalenie nowych przepisów, więc raczej nie będziemy czekać na rządowe propozycje – mówi Stanisław Szwed, poseł PiS, członek Nadzwyczajnej Komisji ds. zmian w kodyfikacjach.

– Podczas pierwszego czytania projektu na pewno dowiemy się, jakie jest stanowisko rządu w sprawie senackiej noweli i czy kończą się już prace nad rządowym projektem – dodaje Izabela Mrzygłocka, posłanka PO.

Podkreśla, że jeśli rząd zrezygnuje z przedstawienia własnych propozycji, klub PO poprze senacki projekt. Poparcie dla propozycji senatorów deklaruje też klub PiS.