Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmowała się wczoraj sprawozdaniem podkomisji, dotyczącym nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komisja zdecydowała, że wróci on ponownie do podkomisji. Rządowy projekt zakłada m.in. wprowadzenie do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego całkowitego zakazu stosowania kar cielesnych i zadawania cierpień psychicznych oraz innych form poniżania dziecka przez rodziców i osoby sprawujące opiekę nad małoletnimi.

– Wprowadzenie przepisu w takiej formie ma wpłynąć przede wszystkim na zmianę świadomości społecznej Polaków. Badania pokazują, że w dalszym ciągu jest duże przyzwolenie na stosowanie kar fizycznych – mówi Maria Keller-Hamela z Fundacji Dzieci Niczyje.

Dodaje, że do tej pory taki zakaz wprowadziło 25 krajów na świecie, a kolejne chcą go wprowadzić w przyszłości.

– Ważne, żeby zmianom w prawie towarzyszyła akcja edukacyjna prowadzona wśród rodziców, informująca jak wychowywać dzieci bez klapsa – mówi Maria Keller-Hamela.

Artur Grzegorski z Kancelarii Prawnej Anna Grzegorska zwraca uwagę, że nowy przepis nie jest połączony z żadną dodatkową sankcją grożącą za jego naruszenie. Nie oznacza to jednak, że w ogóle jej nie będzie.