– Wprowadzenie kwartalnego, a nie miesięcznego sposobu rozliczania czasu pracy górników jest też korzystne dla firm. Kopalnie mogą wysłać pracowników na urlop, przeprowadzić przeglądy techniczne, a zatrudnieni górnicy nie stracą prawa do emerytury za dany miesiąc – mówi Andrzej Chwiluk, przewodniczący Związku Zawodowego Górników.

O takiej zmianie przesądza rządowy projekt ustawy nowelizacji ustawy 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227). Dzisiaj odbędzie się jego drugie czytanie. Z nowego rozwiązania skorzystają górnicy, którzy w konkretnym miejscu odbierają godziny nadliczbowe i osoby odbierające dni wolne z tytułu honorowego krwiodawstwa.