Zmiana kryterium

Ponadto resort planuje podwyższyć także dolne kryterium dochodowe. Wstępnie mówi się o wzroście z 351 do 438,75 zł.

Bartłomiej Banaszak, przewodniczący PSRP, podkreśla, że jeśli nie zostaną istotnie zwiększone środki na Fundusz Pomocy Materialnej, to co prawda więcej osób otrzyma pomoc, ale w niższej wysokości.

Profesor Witold Jurek, wiceminister nauki, zapewnia jednak, że funduszy na stypendia nie zabraknie. Na koniec 2008 roku na kontach pomocy materialnej uczelnie bowiem zdeponowały łącznie około 300 mln zł.

– Przygotowaliśmy nowelizację rozporządzenia w sprawie zasad podziału dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych, która ma zmobilizować uczelnie do bieżącego wykorzystania funduszy na pomoc materialną dla studentów i doktorantów – podkreśla prof. Witold Jurek.

Dotacje na kolejny rok będą zmniejszane, jeśli uczelnie publiczne nie wydadzą więcej niż 30 proc. dotacji, a niepubliczne więcej niż 10 proc.

Zmniejszając kwotę dotacji, resort chce zmobilizować szkoły do lepszego wykorzystania funduszy i zapobiec nieuzasadnionemu gromadzeniu ich przez uczelnie publiczne.