Minimalne mnożniki służące do obliczania wynagrodzenia członków służby cywilnej zostały podwyższone, a maksymalne – zmniejszone.
Od 1 stycznia 2010 r. zmieniły się mnożniki, które są podstawą obliczania wynagrodzeń zasadniczych członków korpusu służby cywilnej. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. nr 211, poz. 1630) podwyższa minimalne mnożniki we wszystkich pięciu grupach stanowisk i obniża większość maksymalnych. W efekcie osoby pracujące na stanowiskach wspomagających, najniższych, nie będą mogły zarabiać mniej niż 1499 zł w urzędach centralnych oraz 1311 zł w urzędach skarbowych i w inspekcjach.
Z danych Departamentu Służby Cywilnej wynika jednak, że obowiązkowe podwyżki otrzyma tylko 315 pracowników ze 120 tys. pracujących w służbie cywilnej. Ponadto, jeśli w dniu wejścia w życie rozporządzenia mnożnik danego pracownika jest niższy, to może on otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w dotychczasowej wysokości aż do 31 grudnia 2010 r. Oznacza to, że najmniej zarabiający pracownicy mogą otrzymać podwyżki dopiero od stycznia 2011 r.