Z początkiem nowego roku pracownicy oraz osoby prowadzące firmy i opłacające składkę na ubezpieczenie chorobowe uzyskali nowe uprawnienie rodzicielskie. Mogą wydłużyć swój urlop macierzyński (lub okres pobierania zasiłku macierzyńskiego) o dwa lub trzy tygodnie. Jeżeli pracownicy zdecydują się na skorzystanie z tego uprawnienia, pracodawca nie będzie mógł odmówić wydłużenia urlopu, o ile rodzice spełnią warunki określone w przepisach kodeksu pracy. Muszą oni m.in. odpowiednio wcześniej powiadomić o tym firmę, a osoby prowadzące firmy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z dodatkowego wolnego na opiekę nad dzieckiem mogą skorzystać bezpośrednio po zakończeniu zwykłego urlopu macierzyńskiego lub okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Prawo do dodatkowego urlopu przysługuje też rodzicom adopcyjnym (więcej na ten temat w środowym wydaniu DGP).

Przykład 1

Długi urlop ojca

Po 14 tygodniach urlopu macierzyńskiego matka bliźniaków zrezygnowała z pozostałej części urlopu na rzecz ojca dziecka. W takiej sytuacji mężczyzna będzie mógł przebywać na urlopie związanym z narodzinami dziecka dłużej niż matka. Najpierw wykorzysta on 17 tygodni urlopu macierzyńskiego, z których zrezygnowała kobieta. W przypadku urodzenia dwójki dzieci przy jednym porodzie pracownicy przysługuje bowiem 31 tygodni takiego urlopu. Następnie będzie mógł on złożyć wniosek do pracodawcy o udzielenie fakultatywnego urlopu macierzyńskiego. W przypadku urodzenia co najmniej dwójki dzieci przy jednym porodzie jego wymiar wynosi trzy tygodnie. Jeśli więc pracownik skorzysta z maksymalnego wymiaru dodatkowego urlopu, łącznie będzie mógł skorzystać z 20 tygodni na opiekę nad dzieckiem.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Komu przysługuje dodatkowy urlop macierzyński.