Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje nowa niższa niż w poprzednim roku kwota minimalnej podstawy, od której będą opłacane składki przez niektórych ubezpieczonych. Chodzi o osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące, twórców i artystów, wybrane osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Nowa minimalna podstawa wymiaru składek dla nich wynosi 1887,60 zł. Kwota ta stanowi 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 2010 roku (3146 zł). Osoby te zapłacą składki wynoszące co najmniej:

● 368,46 zł – na ubezpieczenie emerytalne,

● 113,26 zł – na ubezpieczenie rentowe,

● 46,25 zł – na ubezpieczenie chorobowe,

● 46,25 zł – na Fundusz Pracy.

Ponadto osoby te muszą, po samodzielnym ustaleniu stopy procentowej, opłacić składki na ubezpieczenie wypadkowe. Najczęściej wynosi ona 1,67 proc. podstawy wymiaru. Składka wyniesie więc 31,52 zł.

Prowadzący firmy zapłacą więc do ZUS w 2010 roku z tytułu składek 605,74 zł, tj. o 9,04 zł mniej niż obecnie (jeśli opłacają dobrowolną składkę chorobową, a wypadkową w wysokości 1,67 proc.).

Więcej co miesiąc o 3,65 zł do ZUS zapłacą za to osoby prowadzące działalność z tzw. preferencyjną podstawą wymiaru (30 proc. minimalnego wynagrodzenia). W związku ze wzrostem od 1 stycznia 2010 r. do 1317 zł tej płacy ich składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wyniesie odpowiednio 77,12 zł, 23,71 zł, 9,68 zł i 6,60 zł. Łącznie suma tych składek wyniesie 117,11 zł (w 2009 roku – 113,46 zł).

Przedsiębiorcy oprócz składek na ubezpieczania społeczne zapłacą też składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jej kwotę na 2010 rok poznamy, gdy będzie znane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Jego wartość GUS ogłosi w II połowie stycznia.