Zdaniem BCC, propozycja częściowego zwiększenia składki dla rolników posiadających gospodarstwa większe niż 50 ha obejmie tylko 1 procent wszystkich gospodarstw, a oszczędności z tego tytułu wyniosą 10 mln zł rocznie. Na KRUS w projekcie budżetu na 2009 roku zaplanowano ponad 16 miliardów.

BCC przypomina, że jej główny ekonomista i były wiceminister finansów w obecnym rządzie, prof. Stanisław Gomułka proponował, by ograniczyć subsydiowanie świadczeń na dotychczasowym poziomie tylko wobec rolników posiadających gospodarstwa do 5 hektarów. Gomułka chciał też progresywnego zmniejszanie stopnia subsydiowania w stosunku do obecnego systemu, dla rolników posiadających gospodarstwa o powierzchni od 5 ha do 50 ha i zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn na poziomie 65 lat.

Zdaniem BCC dopiero takie zmiany mogłyby stać się początkiem rzeczywistej reformy KRUS, a propozycje, które mają być omawiane przez Radę Ministrów w przyszłym tygodniu są jedynie pozorem zmian.