Nowe prawo 2010 - Od 1 stycznia 2010 r. pracownicy będą mogli skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Mężczyźni uzyskają prawo do urlopu ojcowskiego.

Bezpośrednio po zakończeniu obowiązkowego urlopu macierzyńskiego jedno z rodziców dziecka będzie mogło skorzystać z fakultatywnego urlopu macierzyńskiego. Tak wynika z art. 1821 kodeksu pracy, wprowadzonego ustawą z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. nr 237, poz. 1654).

W 2010 roku wymiar dodatkowego urlopu wynosi dwa tygodnie (w przypadku urodzenia jednego dziecka) lub trzy tygodnie (jeśli matka urodziła co najmniej dwoje dzieci przy jednym porodzie). W kolejnych latach będzie on wzrastał i począwszy od 2014 roku wyniesie odpowiednio sześć lub osiem tygodni. Aby skorzystać z fakultatywnego urlopu, rodzic będzie musiał złożyć pracodawcy wniosek o jego udzielenie najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem wolnego na opiekę nad dzieckiem.

– Nowe uprawnienie przysługuje rodzicom, którzy zakończą zwykły urlop macierzyński 31 grudnia 2009 r. lub poźniej – mówi Rafał Kotys, prawnik z firmy Tomaszewski, Kotys – Doradztwo Prawne.

Pozostali rodzice nie będą bowiem mogli skorzystać z dodatkowego wolnego na opiekę nad dzieckiem bezpośrednio po zakończeniu obowiązkowej części urlopu macierzyńskiego.

Od 1 stycznia pracownikom ojcom wychowującym dziecko przysługuje również prawo do tygodnia urlopu ojcowskiego. Począwszy od 2012 roku jego wymiar wzrośnie do dwóch tygodni.

Podobnie jak w przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego, podwładny musi złożyć wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem wolnego tygodnia na opiekę nad dzieckiem. Pracodawca nie może wniosku odrzucić ani odmówić wykorzystania urlopu w terminie wskazanym przez pracownika. Ojciec ma prawo skorzystać z wolnego tygodnia także w okresie, gdy matka dziecka przebywa jeszcze na urlopie macierzyńskim.

Nowe uprawnienia rodzicielskie przysługują także rodzicom, którzy nie są pracownikami, ale są objęci ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu (np. prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej). Mają oni prawo wydłużyć okres pobierania zasiłku macierzyńskiego o czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego, jaki przysługuje pracownikom.