Najbliższe postępowanie kwalifikacyjne na urzędnika mianowanego będzie składało się tylko z dwóch części: testu wiedzy i umiejętności. Będzie mógł przystąpić do niego pracownik służby cywilnej, który zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński.

Takie zmiany przewidują wchodzące w życie 1 stycznie 2010 r. przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505) i rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 218, poz. 1695).

Kandydat na urzędnika będzie musiał udowodnić znajomość języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym. Respektowane będą certyfikaty wydane przez instytucje zrzeszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE), a także inne, których certyfikaty gwarantują znajomość języka na poziomie nie niższym niż B2.

Wojciech Zieliński z Departamentu Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyjaśnia, że dotychczasowe rozporządzenie wymieniało konkretne certyfikaty. Wówczas, aby zaakceptować nowy  czy wydany pod zmienioną nazwą certyfikat, trzeba było zmieniać rozporządzenie.