Nowe prawo 2010 -Świadczenie pielęgnacyjne będzie ustalane niezależne od osiąganych dochodów. Gmina przyzna je na czas nieokreślony.

Od 1 stycznia zmieniają się przepisy określające zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wynosi 520 zł miesięcznie. Od nowego roku będzie ono przysługiwało każdej osobie niezależnie od osiąganych przez nią dochodów, jeżeli ciąży na niej obowiązek alimentacyjny, a która rezygnuje z pracy, żeby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Dotychczas, aby je otrzymać, dochód rodziny nie mógł przekraczać 583 zł na jedną osobę.

– To dobra zmiana, z której skorzysta zwłaszcza wielu rodziców, którzy muszą stale opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem – mówi Piotr Broda Wysocki z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Nie zmienią się inne podstawowe warunki uzależniające przyznanie świadczenia. Nie będzie ono przysługiwać, m.in. jeżeli opiekun ma prawo do jednego ze świadczeń emerytalnych, a osoba pod opieką pozostaje w związku małżeńskim.

W związku ze zniesieniem kryterium gmina będzie przyznawać świadczenie pielęgnacyjne na takich samych zasadach, jak zasiłek pielęgnacyjny. Osoba otrzyma wsparcie na czas nieokreślony lub na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że wniosek nie będzie składany przy rozpoczęciu każdego okresu zasiłkowego.