Obecnie podstawowy zasiłek dla bezrobotnych wynosi 575 zł. Bezrobotny, który jeszcze w tym roku rozpoczął jego pobieranie, nadal będzie otrzymywał tyle samo od stycznia. Mimo że od tego dnia zasiłek wzrośnie. Przez pierwsze trzy miesiące wyniesie 717 zł, a przez pozostały okres (trzy lub dziewięć miesięcy) 563 zł.

Ta sama reguła odnosi się do bezrobotnych, którzy już otrzymują lub dopiero będą otrzymywać od stycznia 2010 roku niższy lub wyższy zasiłek niż jego podstawa kwota. Niższe świadczenie (80 proc. podstawowego zasiłku) przysługuje tym bezrobotnym, którzy mają staż pracy krótszy niż pięć lat, a wyższy zasiłek należy się tym, którzy mają staż dłuższy niż 20 lat.

Bezrobotny może otrzymywać zasiłek przez 6 miesięcy, jeśli mieszka na terenie powiatu, w którym stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna stopa bezrobocia. Przez rok zasiłek może pobierać ten, kto mieszka w powiecie, w którym stopa bezrobocia przekracza 1,5 przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Ponadto roczny zasiłek należy się temu, kto ma ukończone 50 lat i przez co najmniej 20 lat pracodawca płacił za niego składki na Fundusz Pracy.