W 2010 roku osoby zatrudnione na pełny etat muszą zarabiać co najmniej 1317 zł. Taka wysokość płacy minimalnej została określona w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2009 r. (MP nr 48, poz. 709). Podwyższenie wynagrodzenia minimalnego oznacza, że pracodawcy muszą wręczyć aneksy do umów o pracę tym podwładnym, którzy pracują za najniższą stawkę obowiązującą w 2009 roku (czyli 1276 zł). Zmiana treści umów nie będzie konieczna, jeśli przewidują one, że pensja stanowi równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dzięki podwyżce minimalnej płacy w przyszłym roku więcej zarobią pracownicy, którzy rozpoczynają karierę zawodową. Ich wynagrodzenie w pierwszym roku pracy nie może być niższe niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 1053,60 zł od stycznia 2010 r.).

Podwyżka płacy minimalnej wpłynie też na wysokość innych świadczeń pracowniczych. Wzrośnie wysokość dodatku, jaki przysługuje pracownikom za pracę nocną. Na przykład za przepracowanie w styczniu 2010 r. 50 godzin w porze nocnej, podwładnemu będzie przysługiwał dodatek w wysokości 82,31 zł. Od nowego roku wzrośnie też minimalna wysokość odszkodowań, jakie pracodawca musi wypłacać pracownikom lub kandydatom do pracy, wobec których naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (nie mogą one być niższe od płacy minimalnej) oraz maksymalna wysokość odprawy przysługująca w razie zwolnienia grupowego (w 2010 r. wynosi ona 19,75 tys. zł).