Tylko do czwartku 31 grudnia 2009 r. oddziały ZUS będą wydawać papierowe legitymacje ubezpieczeniowe. Tego dnia także ZUS kończy potwierdzanie prawa do bezpłatnej opieki medycznej. Ostatnie potwierdzone legitymacje będą ważne przez 30 dni.

– Rezygnujemy z wydawania legitymacji, bo nie są już potrzebne – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS.

Od nowego roku ZUS nie będzie więc wydawać tych dokumentów ubezpieczonym, firmom i osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą.

– W praktyce oznacza to, że jeśli duży zakład zgłosi się po nowe legitymacje ubezpieczeniowe po nowym roku, to już ich nie otrzyma – dodaje Przemysław Przybylski.

Z tego powodu przedsiębiorcy postanowili pomóc swoim pracownikom. Na przykład w Kompanii Węglowej kadry zgromadziły dodatkowe legitymacje dla pracowników i ich rodzin.

Według Przemysława Przybylskiego nie ma żadnych podstaw prawnych, aby ZUS nadal drukował i wydawał legitymacje ubezpieczeniowe. Zgodnie art. 169f ustawy z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. nr 28, poz. 153 z późn. zm.), do dnia wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia, dowodem ubezpieczenia był każdy dokument, który do 31 grudnia 1998 r. potwierdzał uprawnienia do świadczeń. Przepis ten był podstawą do wydawania legitymacji ubezpieczeniowej. Ustawa ta jednak przestała obowiązywać 1 kwietnia 2003 r. Natomiast zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą obowiązkiem NFZ jest wydanie kart ubezpieczenia zdrowotnego. Według ZUS zaprzestanie wydawania i potwierdzania legitymacji ubezpieczeniowych nie będzie mieć wpływu na możliwość korzystania z opieki zdrowotnej.