Rozmowa z BEATĄ CHOLEWKĄ - Dzięki decyzji Komisji Europejskiej o skróceniu studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych więcej z nich będzie się dokształcać za środki unijne.
DOMINIKA SIKORA
Co oznacza decyzja Komisji Europejskiej o skróceniu czasu trwania studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych?