Przesłany już przez Ministerstwo Gospodarki (MG) do konsultacji projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zawiera rozwiązania ułatwiające zakładanie oraz prowadzenie agencji zatrudnienia. Mają zostać zlikwidowane obecne warunki, po spełnieniu których jest to możliwe. Firmy będą więc mogły założyć taką agencję bez konieczności ubiegania się o wpis do centralnego rejestru agencji prowadzonego przez marszałka województwa. Nie będą musiały składać wniosku w tej sprawie do marszałka, płacić 100 zł za wpis do rejestru i 200 zł za wydanie certyfikatu go potwierdzającego. Teraz tylko po jego uzyskaniu mogą rozpocząć prowadzenie działalności.

– Na jakość świadczonych przez agencję usług nie ma wpływu, czy jest ona wpisana do rejestru. Dlatego trzeba go zlikwidować – mówi Monika Ulatowska ze Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia.

Jej zdaniem do prowadzenia agencji zatrudnienia wystarczy, co proponuje MG, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt przewiduje także zniesienie innych warunków, które obecnie powinna spełniać firma chcąca świadczyć lub świadcząca już usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej. Zmiany zakładają, że długi podatkowe, nieopłacone w terminie składki ubezpieczeniowe czy składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie będą już przeszkodą do prowadzenia działalności.