Zmiany te wynikają z uchwalonej 26 czerwca 2009 r. nowelizacji ustawy o OFE, która wchodzi w życie 1 stycznia 2010.

Obecnie OFE mogą pobierać maksymalnie 7 proc. opłaty od każdej odprowadzanej przez ubezpieczonego składki. W praktyce pobierają od 4 proc. do 7 proc., w zależności od towarzystwa emerytalnego. Od początku 2010 r. maksymalna opłata będzie mogła wynosić 3,5 proc. Wynika to ze statutów OFE, które dostosowały je już do nowych przepisów.

Niższa prowizja za zarządzanie

Druga zmiana w zakresie kosztów, jakie muszą ponosić oszczędzający na swoje przyszłe emerytury, dotyczy prowizji za zarządzanie. PTE zarządzające aktywami OFE wynoszącymi do 8 mld zł będzie mogło pobierać miesięcznie 0,045 proc. wartości tych aktywów netto. Przy aktywach od 8 mld zł do 20 mld zł będzie to miesięcznie 3,6 mln zł plus 0,04 proc. od nadwyżki ponad 8 mld zł. Przy aktywach od 20 mld zł do 35 mld zł miesięczna opłata wyniesie 8,4 mln zł plus 0,032 proc., od nadwyżki ponad 20 mld zł. Od aktywów w granicach od 35 mld zł do 45 mld zł będzie to miesięcznie 13,2 mln zł plus 0,023 proc. od nadwyżki ponad 35 mld zł. W przypadku towarzystw, których aktywa przekroczą 45 mld zł, będzie pobierana stała kwota 15,5 mln zł miesięcznie.

Obniżone opłaty obejmą ponad 14 mln klientów OFE. Według szacunków Komisji Nadzoru Finansowego w ich kieszeniach zostanie w 2010 r. ok. 500 mln zł. Ich emerytury będą wyższe od kilku do kilkudziesięciu złotych.