Uposażenia w "mundurówce" oblicza się za pomocą tzw. wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej. Obecnie w policji i służbie więziennej wynosi on 2,65, straży granicznej - 2,67, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego - 3,40, Agencji Wywiadu i Służbie Wywiadu Wojskowego - 3,81. Wojskowy wskaźnik 2,60 należy do najniższych; mniej korzystny (2,59) obowiązuje jedynie w państwowej straży pożarnej.

"Żadna ze służb mundurowych nie będzie miała podniesionego wskaźnika, w związku z tym nie będzie mojego wystąpienia do prezydenta o podniesienie wskaźnika dla żołnierzy zawodowych" - powiedział minister, pytany o reakcję na postulaty.

"Wynagrodzenia w wojsku wzrosły o 6,9 proc."

"Tegoroczny wysiłek finansowy resortu pozwolił na to, że wynagrodzenia w wojsku wzrosły o 6,9 proc. To jest przyzwoity wzrost w najtrudniejszym budżecie, w najtrudniejszym roku dla wojska od kilku ładnych lat" - ocenił Klich na pokładzie samolotu, wracając z Afganistanu w nocy ze środy na czwartek.

Minister dodał, że w tym roku - pomimo trudności - udzielono więcej zapomóg, aniżeli w roku ubiegłym. "W funduszu płac zostało trochę grosza, co pozwoliło na nagrody dla pracowników cywilnych wojska. Niewielkie, w wysokości 200 zł, ale troszkę większe niż wynikało to z wiosennych ustaleń ze związkami zawodowymi" - powiedział.

"Niskie uposażenia w armii mogą przyczynić się do odchodzenia z wojska żołnierzy"

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaproponowało kilka dni temu, by wskaźnik dla wojska wzrósł od stycznia 2010 r. z 2,60 do 2,67. Dzięki temu w przyszłym roku każdy żołnierz przeciętnie otrzymałby, jak szacuje Biuro, 107 zł podwyżki. Wcześniej z propozycją podniesienia wskaźnika do 2,67 wystąpiła już do resortu Sejmowa Komisja Obrony Narodowej.

BBN alarmuje, że niskie - w porównaniu z innymi służbami mundurowymi - uposażenia w armii mogą przyczynić się do odchodzenia z wojska żołnierzy najlepiej wykształconych i posiadających najwyższe kwalifikacje.