Jeśli w czasie służby wypadkowi ulegną co najmniej dwie osoby, to zgodnie z nowymi przepisami będzie to wypadek zbiorowy. Doprecyzowanie to stało się konieczne ze względu na liczne błędy pojawiające się w takich przypadkach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało więc projekt nowelizacji rozporządzenia 7 lipca 2005 r. w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji (Dz.U. nr 136, poz. 1150).

Projekt zakłada też m.in. likwidację fikcyjnego obowiązku uczestniczenia w postępowaniu powypadkowym przedstawiciela bezpieczeństwa i higieny pracy, której obecnie Policja nie musi powoływać.

Nowelizacja reguluje ponadto kwestię wypadków policjantów, którzy ulegli im poza Polską (kontyngenty, łącznicy, konferencje czy też pościg i obserwacja transgraniczna). Zmiana ta jest konieczna, gdyż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami na miejscu takiego wypadku powinna się pojawić specjalnie powołania komisja. A to było fikcją. Funkcjonariusz, który uległ wypadkowi w czasie pełnienia obowiązków służbowych, będzie też poddawany (jeżeli stan zdrowia na to pozwala) badaniu trzeźwości lub badaniu na wykrycie środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu.