Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w końcu listopada 1 mln 811,1 tys. osób i była wyższa niż przed miesiącem o 66,8 tys., czyli o 3,8 proc. W stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem liczba ta była wyższa o 412,7 tys. osób.

Najwyższe bezrobocie utrzymywało się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (19,4 proc.), zachodniopomorskim (15,7 proc.), lubuskim (15,2 proc.), kujawsko-pomorskim i podkarpackim (po 15,1 proc.). Najniższe było w województwach: wielkopolskim (8,7 proc.), mazowieckim (8,8 proc.), śląskim (8,9 proc.) oraz małopolskim (9,4 proc.).

Z danych GUS na koniec listopada 2009 r. wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 273,9 tys. osób poszukujących zatrudnienia, czyli o 19,2 tys. mniej niż w październiku 2009 r. i o 41,1 tys. więcej niż przed rokiem.

GUS podał, że na koniec listopada 460 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 35,7 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 14,8 tys. osób. Przed rokiem były to odpowiednio 333 zakłady oraz 29,5 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 2 tys. osób.


W listopadzie 2009 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 54,8 tys. ofert pracy. Miesiąc wcześniej było ich 75,7 tys., a przed rokiem 60,5 tys.