Bezrobotny, który rozpocznie od stycznia pobierać zasiłek, zyska na tym nawet kilkaset zł. Obecnie podstawowy zasiłek wynosi 575 zł. Bezrobotny, który jeszcze w tym roku rozpoczął jego pobieranie, będzie otrzymywał go w tej kwocie także po 1 stycznia 2010 r. Ten, który rozpocznie jego pobieranie po tej dacie, przez pierwsze trzy miesiące będzie otrzymywać 717 zł, a przez pozostały okres 563 zł. Przez sześć miesięcy dostanie więc 3840 zł. Gdy rozpocznie pobieranie zasiłku w tym roku, otrzyma 3450 zł.

– Nie zauważyłam, aby podniesienie zasiłku spowodowało, że zainteresowani odkładają rejestrację na styczeń – mówi Elżbieta Maćkowiak, kierownik referatu ewidencji w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu.

Podkreśla, że urzędnicy informują osoby bez pracy o tym, że już za niespełna dwa tygodnie zasiłek będzie wyższy.

– Zainteresowany może sam wyliczyć, kiedy otrzyma więcej zasiłku, czy rejestrując się w grudniu, czy w styczniu – mówi Mirosława Leszczyńska kierownik działu ewidencji świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim.

Straty dla bezrobotnego zależą od tego, czy będzie mógł pobierać zasiłek przez pół roku, czy rok. Przez sześć miesięcy, jeśli mieszka na terenie powiatu, w którym stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna stopa bezrobocia. Przez rok zasiłek otrzymać może m.in. ten, kto mieszka w powiecie, w którym stopa bezrobocia przekracza 1,5 przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Więcej mogą stracić bezrobotni, którzy pobieraliby zasiłek przez sześć miesięcy i nie wstrzymali się z rejestracją. Będzie to kwota 390 zł. Mniejsze straty finansowe (318 zł) poniesie ten bezrobotny, który ma prawo do pobierania zasiłku przez 12 miesięcy. Jeśli zarejestruje się w grudniu, otrzyma łącznie 6900 zł. Gdyby zrobił to w styczniu, otrzymałby 7218 zł.