Pracownik może odejść z firmy z dnia na dzień za porozumieniem stron albo z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków względem niego. W trybie bezzwłocznym pracownik może rozwiązać umowę o pracę także ze względu na ochronę swojego zdrowia.
Odejście pracownika z firmy z dnia na dzień nie zawsze jest w interesie pracodawcy i niekiedy może stanowić dla niego istotną uciążliwość. Dlatego takie sytuacje są prawnie uregulowane. Kodeks pracy przewiduje trzy przypadki, w których pracownik może rozstać się z dotychczasowym pracodawcą bez zachowania okresu wypowiedzenia. Poza dyskusją pozostaje w zasadzie porozumienie stron, które stwarza pracownikowi taką możliwość, ale przy akceptacji pracodawcy.
Bez zgody pracodawcy pracownik może odejść z firmy w dwóch sytuacjach. Może on rozwiązać umowę o pracę w trybie bezzwłocznym z uwagi na stan zdrowia pracownika lub ze względu na naruszenie przez pracodawcę podstawowych praw pracowniczych. Z tego trybu rozwiązania umowy o pracę pracownik nie może jednak korzystać w sposób dowolny.