Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce będzie mógł otrzymać student, który m.in. nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka.
Czytelniczka jest studentką. Uzyskuje dobre wyniki w nauce. Za kilka tygodni urodzi dziecko.
– Czy stypendium ministra za osiągnięcia w nauce będzie mógł otrzymać student, który nie zaliczy roku studiów z powodu urodzenia dziecka – pyta pani Joanna z Poznania.