NFZ szuka oszczędności i w związku z tym zmienia zasady udzielania świadczeń pielęgniarskich i opiekuńczych, które są obecnie wykonywane przez pielęgniarki środowiskowe (tzw. zadaniowe). Z komunikatu NFZ wynika, że te będą mogły działać na podstawie zawartych kontraktów tylko do końca lutego 2010 r. Od 1 marca świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielane będą na podstawie nowych umów z Funduszem.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało w tej sprawie projekt nowelizacji tzw. rozporządzenia koszykowego, które określa zarówno wykaz gwarantowanych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, jak i warunki ich udzielania.

W przyszłym roku zadania pielęgniarek środowiskowych mają przejąć pielęgniarki długoterminowe. Będą one zajmować się pacjentami obłożnie chorymi, których sprawność mierzona skalą Barthel nie przekracza 40 punktów (w 60 punktowej skali). Im mniej punktów, tym gorszy stan chorego. Pacjenci, którzy wymagają opieki domowej, ale uzyskają powyżej 40 punktów w skali Barthel, zostaną objęci opieką pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Pielęgniarki długoterminowe, które przejmą zadania swoich koleżanek będą mogły maksymalnie opiekować się sześcioma pacjentami. Zmieni się również sposób rozliczania świadczeń przez nich udzielanych – nie będzie on zadaniowy, ale liczony według stawki dziennej.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych obawia się jednak, że zmiany w opiece nad osobami obłożenie chorymi spowodują jeszcze większe problemy z dostępem do niej.