Możliwość umorzenia niezapłaconych składek na ZUS wprowadzona została 24 kwietnia 2009 r. mocą nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wynika z niej, że matki prowadzące własne firmy, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. przebywały na zasiłku macierzyńskim lub urlopie wychowawczym, mogą mieć umorzone składki na ZUS.

Wcześniej część kobiet nie odprowadzała składek; nie płacił też ich za nie budżet. Obecnie składki na ubezpieczenie społeczne za kobiety, które przed odejściem na urlop macierzyński czy wychowawczy prowadziły własne firmy, zaczął płacić budżet państwa.

Jak poinformował ZUS, do końca października wpłynęło 5800 wniosków o umorzenie zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Z tego 4500 złożyły kobiety, które jako właścicielki firm korzystały z zasiłku macierzyńskiego, a prawie 1300 złożyły kobiety, które przebywały na urlopie macierzyńskim.

ZUS rozpatrzył dotychczas 25 proc. wniosków, z czego większość pozytywnie. Dotyczyły one kwoty 3 mln zł, z czego 1,7 mln zł zostanie zwrócone wnioskodawczyniom lub zaliczone na poczet ich składek zaległych, bieżących bądź przyszłych.