Jak podkreślił na konferencji prasowej szef MSZ Radosław Sikorski, raport jest pierwszą próbą całościowego przedstawienia sytuacji Polonii na świecie. Minister już teraz zapowiedział, że na przestrzeni kilku lat ukażą się jego następne edycje.

"Naszym świadomym założeniem jest to, by za dwa, trzy lata przedstawić kolejna wersję raportu. Chcemy móc sytuację Polaków i kwestie wizerunku Polski śledzić w czasie" - powiedział Sikorski. Ujawnił, że w resorcie trwają już też prace nad "atlasem Polonii".

Raport opisuje 30 państw, które wybrano, kierując się kryterium ilościowym - charakteryzując te kraje, w których społeczność polska jest najliczniejsza, jak również jakościowym - opisując te, w których Polonia istotnie wpływa na politykę. Są wśród nich m.in. Argentyna, Belgia, Irlandia, Litwa, Niemcy i USA.

Dokument zawiera opisy polityki miejscowych władz wobec Polonii, obraz Polski i Polaków w społeczeństwie, wizerunek naszego kraju w podręcznikach, przypadki fałszowania historii w mediach, a także dane statystyczne i informacje o funkcjonowaniu samej Polonii. Publikacja wskazuje też tendencje i zjawiska stanowiące szanse lub zagrożenie dla środowisk polonijnych. Raport przedstawia dotychczasowe działania instytucji państwowych wobec Polonii, a także wskazuje rekomendacje na przyszłość.