W przyszłym rok do szpitali ma trafić więcej pieniędzy, niż prognozował NFZ. Szpitale uzależniają podpisanie aneksów na 2010 rok od tego, czy otrzymają dokładnie tyle samo pieniędzy, ile w czerwcu tego roku.
Jakub Szulc, wiceminister zdrowia, podpisał już plan finansowy NFZ na 2010 rok. Aby zaczął obowiązywać, musi go jeszcze podpisać minister finansów. Przewiduje zwiększenie kwoty, jaka w 2010 roku trafi do szpitali. Poprzednie projekty – z sierpnia i początku grudnia – zakładały, że w przyszłym roku będzie zdecydowanie mniej, nawet o 3 mld zł, środków na lecznictwo szpitalne. To spowodowało, że szpitale powiatowe z pięciu województw (lubuskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) podjęły decyzje, że nie podpiszą aneksów do umów na przyszły rok.
– Nie rozpoczęliśmy jeszcze procesu aneksowania umów na 2010 rok – mówi Beata Szczepanek, rzecznik świętokrzyskiego NFZ.
Dodaje, że wciąż nie zna dokładnie kwoty, jaką oddział będzie mógł wydać na szpitale w 2010 roku.
Zgodnie z zapowiedziami Ewy Kopacz, ministra zdrowia, podpisany plan finansowy gwarantuje zwiększenie środków na szpitale. Kwota ta ma odpowiadać tej, która była przewidywana w planie finansowym Funduszu na 30 czerwca tego roku, tj. 25,22 mld zł.
– Dodatkowe środki, o których mówi pani minister, znajdują się już w prognozowanych przychodach lub rezerwach NFZ – zapewnia Jacek Paszkiewicz, prezes NFZ.Ze względu na pogarszającą się sytuację w NFZ, Fundusz zapowiadał na początku grudnia, że do szpitali trafi 22,9 mld zł. W ubiegłym tygodniu Ewa Kopacz zapewniała, że kwota ta zwiększy się o 870 mln zł, do 23,8 mld zł. Wciąż była ona jednak niższa, niż planowane w czerwcu tegoroczne wydatki. Brakowało 1,42 mld zł.
– Zwiększenie nakładów na szpitale będzie większe od pierwotnie zakładanego – zapewnia Piotr Olechno, rzecznik resortu zdrowia.
Przedstawiciele powiatów (organów założycielskich części szpitali) sceptycznie podchodzą do liczb przedstawianych przez resort zdrowia.
– Aby w 2010 roku szpitale dostały tyle samo środków co w czerwcu tego roku, NFZ musi znaleźć dodatkowe pieniądze, oprócz tych 870 mln zł, o których mówiła minister. A to może być bardzo trudne. Może Fundusz dysponuje jeszcze niewykorzystanymi środkami z funduszu zapasowego – mówi Marek Wójcik, ekspert ds. zdrowia Związku Powiatów Polskich.
Na piątek planowany jest przyjazd do Warszawy 200 starostów. Chcą rozmawiać z ministrem zdrowia o przyszłorocznej sytuacji finansowej ich placówek.
53,6 mld zł NFZ planuje przeznaczyć na świadczenia zdrowotne w 2010 roku